Straatartiest optreden, ontheffing

Wat is het?

Als u muziek (maar ook dans, toneel beeldende kunst) wilt bieden voor publiek of op een normaliter voor publiek bestemde plaats, heeft u geen vergunning of ontheffing nodig, mits u geen versterkte muziek ten gehore brengt en geen vaste objecten plaatst zoals podia, kraampjes, speakers e.d.

Ook is het optreden als straatartiest alleen toegestaan:

  1. op maandagen tot en met zaterdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur en op koopavonden tot 21.00 uur;
  2. op door het college aangewezen koopzondagen tussen 12:00 uur en 18:00 uur;
  3. wanneer de straatartiest, straatmuzikant, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids zich telkens minimaal 100 meter verplaatst, zich niet langer dan 25 minuten op een en dezelfde plaats ophoudt en zich niet vaker dan tweemaal per dag op een en dezelfde plaats ophoudt en;
  4. indien geen overlast wordt veroorzaakt voor winkelend publiek en overige voetgangers en gebruikers van de openbare ruimte.

 


 

Kosten

Voor dit product zijn geen legeskosten verschuldigd.

Formulieren

Voor grotere muzikale activiteiten dient een evenementenvergunning aangevraagd te worden. Dit kan via de snelbalie vergunningen.

Hoe werkt het?

Als u zich aan onderstaande regels houdt, is het optreden als straatartiest toegestaan zonder vergunning.

  1. op maandagen tot en met zaterdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur en op koopavonden tot 21.00 uur;
  2. op door het college aangewezen koopzondagen tussen 12:00 uur en 18:00 uur;
  3. wanneer de straatartiest, straatmuzikant, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids zich telkens minimaal 100 meter verplaatst, zich niet langer dan 25 minuten op een en dezelfde plaats ophoudt en zich niet vaker dan tweemaal per dag op een en dezelfde plaats ophoudt en;
  4. indien geen overlast wordt veroorzaakt voor winkelend publiek en overige voetgangers en gebruikers van de openbare ruimte.

Wat moet ik doen?

Neem voor de zekerheid contact op met de gemeente om na te gaan of uw activiteit vergunningsvrij is of dat u toch een evenementenvergunning moet aanvragen.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden