Stedenbouwkundige plannen van de gemeente, inzage

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bij de gemeente kunt u inzage krijgen in de vastgestelde Ruimtelijke visies zoals de structuurvisie en centrumplannen. Op deze wijze kunt u zien wat de gemeente van plan is met de inrichting van bebouwd gebied.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Om de visies in te kunnen zien kunt u de gemeente via het gemeentelijke e-mail adres of het algemene telefoonnummer benaderen. Of u kunt langs komen op het gemeentehuis. De nieuwste visies zijn ook via de gemeentelijke website te raadplegen.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente maakt voor de bebouwde (of te bebouwen) gebieden ruitmelijke visies. In deze visie geeft de gemeente de contouren van de geplande bebouwing aan. U kunt hierbij onder meer denken aan het onderscheid in hoogbouw en laagbouw, woongebieden en kantoorruimtes, vrije sectorwoningen en woningen in de sociale huursector. 

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden