Statutenwijziging openbare en bijzondere basisscholen, goedkeuring

De instandhouding van één of meer openbare en één of meer bijzondere basisscholen of speciale scholen voor basisonderwijs kan worden opgedragen aan een stichting die speciaal met dit doel is opgericht. De statuten van een dergelijke stichting kunnen slechts worden gewijzigd na goedkeuring ervan door de gemeenteraad. Het bestuur van de stichting dient jaarlijks verslag van de werkzaamheden uit te brengen aan de gemeente. Daarbij moet in ieder geval aandacht worden geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.