Standplaats, vergunning

Wat is het?

Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

Kosten

Raadpleeg hiervoor de legesverordening.

Daarnaast wordt een vergoeding in rekening gebracht voor gebruik van gemeentegrond. Deze is afhankelijk van de locatie. Indien stroom en water aanwezig is kan hiervan gebruik gemaakt worden, is dit niet het geval dan dient u deze voorzieningen zelf te regelen bij de nutsbedrijven.

Formulieren

U kunt uw aanvraag via de Snelbalie Vergunningen indienen voor een incidentele of vaste/seizoens standplaats.

Hoe werkt het?

U kunt via de snelbalie vergunningen nagaan welke toestemming u nodig heeft en deze direct aanvragen.

Wat heb ik nodig?

Informatie over de locatie, de afmetingen van de standplaats en het product.

Wat moet ik doen?

U kunt op de Snelbalie Vergunningen de vergunning aanvragen.

 

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening)
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken

Aanvullende informatie

Is de gemeente niet de eigenaar van de grond waar u uw standplaats wilt? Dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning. Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt. Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.

Hoe lang duurt het?

De termijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag bedraagt maximaal 8 weken.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Is er een wachtlijst of heeft de gemeente een maximum ingesteld? Dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden