Stageplicht voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ontheffing

Scholen en instellingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs en basisscholen zijn verplicht bepaalde studenten in de gelegenheid te stellen om ervaring op te doen door middel van een stage. Het gaat om studenten die in opleiding zijn voor een functie in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. Op verzoek van het bevoegd gezag van de school of instelling kan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de school gehele of gedeeltelijke ontheffing van deze verplichting verlenen.