Stage (voortgezet) speciaal onderwijs, ontheffing

Stage voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs kan ten hoogste twintig weken per schooljaar duren, gedurende ten hoogste drie schooljaren. Onder omstandigheden kan de Inspectie van het Onderwijs, op aanvraag van het bevoegd gezag van de betreffende school, ontheffing verlenen van de voorschriften voor de duur van de stage. Het 'bevoegd gezag' van een school is de gemeente of een ander openbaar rechtspersoon (bij openbare scholen) of het schoolbestuur (bij bijzondere scholen).