Stage en uitwisseling jongeren, subsidie

Instellingen die in het kader van ontwikkelingssamenwerking stages en uitwisselingsprogramma's voor jongeren aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Deze subsidie kan ook worden verleend voor deskundigheidsbevordering van de intermediaire doelgroep, zoals vrijwilligers of beroepskrachten in diverse sectoren, bijvoorbeeld onderwijs, sport, cultuur en milieu. Het subsidieprogramma dat deze subsidie realiseert heet Xplore. Het  is een programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het wordt uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut, in samenwerking met Plan Nederland.