Stabiliteitsfonds

Met het Stabiliteitsfonds levert Nederland een financiële bijdrage aan het proces van vredesopbouw. Voorbeelden zijn het opruimen van mijnen en het demobiliseren van oud-strijders. Andere voorbeelden zijn adviestrajecten en ondersteuning van leger en politie. De Nederlandse ambassades kunnen voorstellen indienen voor projecten in het land waar ze gevestigd zijn. Internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, voeren de activiteiten meestal uit. Een ontwikkelingsland kan dit ook zelf doen.   Subsidie is mogelijk voor bijvoorbeeld de volgende activiteiten: training en assistentie bij vredesmissies en -handhaving; advies en capaciteitsopbouw van instituties en overheden;  wapensinzameling en -vernietiging; detachering van civiele experts bij internationale missies; activiteiten gericht op het aanpakken en oplossen van de oorzaken van een conflict.