Spoedwet wegverbreding, schadevergoeding

Wanneer u als belanghebbende in het kader van de Spoedwet wegverbreding schade lijdt of zal lijden, kunt u in aanmerking komen voor schadevergoeding.