Slopen van gebouw of woning, sloopmelding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Maar vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Dan moet u een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
 • bij de sloop verwijdert u asbest

Sloopmelding én omgevingsvergunning

In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

 • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • slopen in strijd met het bestemmingsplan
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor een omgevingsvergunning zijn legeskosten verschuldigd. Raadpleeg de legesverordening.

Voor de sloopmelding zijn geen legeskosten verschuldigd.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

De sloopmelding vraagt u aan via de Snelbalie Vergunningen of op www.omgevingsloket.nl.

De omgevingsvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket online.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U hebt in het algemeen geen vergunning nodig om te mogen slopen. Gaat u slopen dan moet u wel meestal een melding doen. Soms kunt u zelfs slopen zonder dit te melden. U bent verplicht een sloopmelding te doen in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10m3 of meer afval vrij
 • bij de sloop wordt asbest verwijderd

Gaat u sloopwerkzaamheden uitvoeren aan een erkend monument of een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? U moet dan een sloopmelding doen én een omgevingsvergunning aanvragen.

U kunt een check doen via de Snelbalie Vergunningen en gelijk de melding indienen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Gegevens bij de sloopmelding

 • naam en adres eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort bouwwerk
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

 • (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
 • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
 • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
 • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

Let op: Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor een check van de regelgeving en het indienen van de sloopmelding kunt u terecht bij de Snelbalie vergunningen of op het OLO (omgevingsloket Online) via www.omgevingsloket.nl

Doe de sloopmelding minimaal 4 weken voordat u met de sloopwerkzaamheden wilt beginnen. Soms kunt u ook uiterlijk 5 werkdagen van tevoren de melding doen. Dit kan in de volgende gevallen:

 • U verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2.
 • U voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

Nadat u de melding hebt gedaan, krijgt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat uw melding volledig is. Is uw melding niet volledig, dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel volledig, dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Minimaal 2 werkdagen voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, moet u dit melden bij de gemeente. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u de werkzaamheden afgerond hebt.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Kijk voor meer informatie over asbest in het Dossier Asbest van de rijksoverheid. Kijk op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten.

Gaat u een dak slopen waar asbest in zit? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

4 weken na uw sloopmelding kunt u beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

Hebt u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Hebt u ook een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
 • Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).
 • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.
U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden