Slaapgelegenheid aanbieden, melden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U biedt nachtverblijf aan als u in uw bedrijf tegen vergoeding gasten laat overnachten. Denk hierbij aan een hotel, bed & breakfast of camping.

Gaat u zo’n bedrijf beginnen, overnemen, verplaatsen of beëindigen? Meld dit binnen 3 dagen aan de gemeente. Op deze manier weet de gemeente wie zij kan aanspreken.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Afhankelijk van welke vergunning er nodig is.

Raadpleeg hier de legesverordening.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd op www.omgevingsloket.nl

Een drank- en horecavergunning voor een commercieel bedrijf moet hier worden aangevraagd.

Een drank- en horecavergunning voor een vereniging of stichting wordt hier aangevraagd.

Een milieumelding kan worden ingediend via http://aim.vrom.nl

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het bestemmingsplan bepaalt of de recreatie-activiteit mag plaatsvinden op de betreffende locatie. Verder kan een omgevingsvergunning nodig zijn wanneer er sparke is van bouw of verbouw of wanneer het brandveilig gebruik wijzigt. Daarnaast kunnen een drank- en horecavergunning nodig zijn of terrasvergunning en dient een milieumelding ingediend te worden op grond van het Activiteitenbesluit. Digitale bestemmingsplannen raadpleegt u hier. Analoge bestemmingsplannen kunt u inzien bij het Omgevingsloket.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Bij uw melding geeft u de volgende gegevens:

  • wie de feitelijke leiding heeft in uw bedrijf
  • de locatie van uw bedrijf
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt het beste vooraf contact met de gemeente opnemen om na te gaan welke situatie op uw locatie van toepassing is.

Als u nachtverblijf aanbiedt dient u in ieder geval een register aan te leggen aan wie u nachtverblijf aanbiedt. Tevens dient u dagelijks voor 12.00 uur aan de gemeente een digitaal register door te geven. Dit kan via omgevingsloket@valkenswaard.nl

 

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden