Hulp bij financiën en schulden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Heeft u financiële zorgen of dreigt u in financiële problemen te komen, dan kunt u een beroep doen op schuldhulpverlening. U kunt hiervoor bij uw gemeente terecht. De gemeente geeft u persoonlijk advies en begeleiding. Hierbij kan het gaan om een betalingsregeling, schuldbemiddeling of schuldsanering, maar ook om tips en adviezen over hoe u beter zicht kunt krijgen op uw inkomsten en uitgaven.

Folder over schuldhulpverlening

Ziet u geen mogelijkheden meer om uit de schulden te komen? Dan kan schuldhulpverlening u wellicht uit de zorgen helpen. Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen oplossen.

Iedereen heeft wel eens een rekening die langer blijft liggen. Vaak kunt u uw uitgaven tijdelijk aanpassen of wat spaargeld overboeken om het op te lossen. Maar wat als onbetaalde rekeningen zich opstapelen en de schulden een probleem worden? Negeer dat niet. Hoe sneller u ermee aan de slag gaat, hoe eerder u de schulden op kunt lossen. Uw gemeente kan u daarbij helpen. Vraag daarom vroegtijdig om hulp. Hoe vroeger u er bij bent, hoe groter de kans dat de problemen nog zijn op te lossen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Iedereen die 18 jaar of ouder is én staat ingeschreven bij de gemeente heeft recht op schuldhulpverlening. Op basis van uw aanvraag beoordeelt uw gemeente of u in aanmerking komt. Tijdens een schuldhulpverleningstraject blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor uw financiële situatie. Wij verwachten dat u zich zult inspannen en er alles aan zult doen om het traject tot een goed einde te brengen. Van de gemeente mag u deskundige hulp, begeleiding en advies verwachten. Kijk voor tips en adviezen ook eens op www.zelfjeschuldenregelen.nl van Nibud/NVVK.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt zich telefonisch aanmelden voor schuldhulpverlening bij uw gemeente via telefoonnummer 040-2083444. Dit kan van maandag tot en met donderdag tussen 13.00 – 14.00 uur. Een van onze medewerkers maakt dan een afspraak met u voor een eerste gesprek.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich heeft aangemeld en u komt in aanmerking voor schuldhulpverlening, vindt er een eerste gesprek plaats met de consulent schuldhulpverlening. Tijdens het eerste gesprek bekijken we samen met u uw financiële situatie en de mogelijkheden die er zijn om u te helpen.

Informatie- en adviestraject
Het uitgangspunt van dit traject is dat u weer snel grip krijgt op uw financiën. Samen met uw consulent gaat u actief aan de slag om bijvoorbeeld een maand- en jaarbegroting op te stellen, uw administratie te ordenen, of als dat nodig is betalingsregelingen te treffen. Een informatie- en adviestraject voorkomt dat er (nog meer) schulden of achterstanden ontstaan.

Schuldbemiddelingstraject
In dit traject worden al uw betalingsachterstanden en schulden geïnventariseerd en naar oplossingen gekeken om weer ‘financieel gezond’ te worden. Deze oplossing leggen we vast in een Plan van Aanpak. Hierna begint het feitelijke bemiddelen met uw schuldeisers. Dit doet de Kredietbank West-Brabant in Breda, de externe samenwerkingspartner van uw gemeente. Uitgangspunt van een schuldbemiddelingstraject is dat u op termijn weer vrij van schulden bent.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden