Schoolpracticum, aanmelding studenten

Studenten die in opleiding zijn voor een functie in het voortgezet onderwijs, in de educatie of het beroepsonderwijs, het hoger onderwijs of het basisonderwijs moeten van de opleidingsinstelling waar ze de opleiding volgen, gelegenheid krijgen om de vereiste ervaring te verkrijgen op een school. Dit wordt het schoolpracticum genoemd. Deze opleidingsinstelling kan zowel een universiteit, hogeschool, opleiding, school, cursus of instituut zijn. Het bevoegd gezag (bijvoorbeeld het schoolbestuur) van een uit de openbare kas bekostigde opleidingsinstelling moet studenten die het schoolpracticum moeten ondergaan aanmelden bij de school waar het schoolpracticum zal plaatsvinden.