Schoolbegeleidingsdienst

Basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs kunnen onder omstandigheden gebruikmaken van een zogeheten schoolbegeleidingsdienst. Dit initiatief gaat (meestal) uit van de gemeente. De dienst verricht onder meer begeleidings- en ontwikkelingsactiviteiten, activiteiten die een optimale schoolloopbaan van leerlingen kunnen bevorderen en advisering. Voor het budget en de criteria waaraan een school moet voldoen om hiervan gebruik te kunnen maken stelt de gemeenteraad jaarlijks voorschriften vast. Dit gebeurt na overleg met de scholen en na een eventueel advies van de Onderwijsraad wanneer een school daarom vraagt. Dit advies betreft het budget en de gestelde criteria in relatie tot de vrijheid van richting en inrichting van de scholen.