School voortgezet (speciaal) onderwijs, verplichting managementstatuut

Scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs moeten beschikken over een vastgesteld managementstatuut. Het statuut moet ter inzage liggen op een plek in het schoolgebouw die voor iedereen toegankelijk is. Een exemplaar van het managementstatuut, en wijzigingen daarvan, moeten naar de Inspectie van het Onderwijs worden gezonden. Het managementstatuutmoet in ieder geval het volgende bevatten: de aanduiding van de taken en bevoegdheden die de directeur en anderen (zoals rector, conrector, adjunct-directeur of de centrale directie) namens het bevoegd gezag van de school kunnen uitoefenen en die volgens de wet aan het bevoegd gezag zijn toegekend; instructies ten aanzien van deze taken en bevoegdheden. De verplichtingen van het vaststellen van een managementstatuut moet worden vervuld door het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag is de gemeente, stichting, rechtspersoon of het schoolbestuur die zeggenschap uitoefent over de school.