Schadevergoeding, Waarborgfonds Mijnbouwschade

Door mijnbouwactiviteiten kunt u als particulier schade aan uw eigendommen lijden, zoals verzakking. Onder bepaalde voorwaarden kunt u dan een schadevergoeding aanvragen. In de meeste gevallen wordt de schade vergoed door de mijnbouwonderneming. Onder bepaalde voorwaarden krijgt u een vergoeding van het Waarborgfonds Mijnbouwschade. Ook is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat u een voorschot ontvangt. Voordat u de schadevergoeding kunt aanvragen bij het Waarborgfonds, moet u eerst een advies vragen aan de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). Daarin doet de commissie een uitspraak over het oorzakelijk verband tussen de verrichte mijnbouwactiviteiten en de schade, en de hoogte van het schadebedrag.