Schadevergoeding, subsidie medische haalbaarheidsonderzoeken letselschade

Als u letselschade heeft opgelopen, kunt u de rechter vragen een uitspraak te doen over een schadevergoeding of de aansprakelijkheid. Voordat u naar de rechter stapt, is het verstandig om eerst na te gaan of u in letselschadezaak een redelijk kans maakt. Daarvoor kunt u een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Voor dit onderzoek kunt u een subsidie aanvragen.U moet achteraf met schriftelijke bewijzen aantonen dat het haalbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. Tweede onderzoek Met de subsidie kunt u maximaal twee haalbaarheidsonderzoeken per letselschadezaak laten uitvoeren. Een tweede subsidie wordt alleen verstrekt als er mogelijk een medisch deskundigheidsonderzoek gedaan moet worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd als er een kans is dat u recht heeft op een letselschadevergoeding.