Risico's gevaarlijke waren, melding

U moet de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u waren (niet zijnde eet- of drinkwaren) die in de particuliere sfeer kunnen worden gebruikt, verhandelt of heeft verhandeld en u weet of behoort beroepshalve te weten dat die waren een gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de mens. U moet daarbij meedelen welke maatregelen u heeft ondernomen om mensen te beschermen tegen de gevaren van die waren. U dient de minister desgevraagd medewerking te verlenen bij acties om de risico's van die waren te vermijden.