Rioolheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Hebt u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan bent u rioolheffing (heffing op het gebruik van het riool) verschuldigd. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, kan de gemeente de kosten voor inzameling en transport van hemel- en afvalwater en de zuivering van afvalwater betalen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het tarief  voor 2013 bedraagt € 205,00. Hiervoor is geen ontheffing mogelijk.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wie moet rioolheffing betalen?

De gemeente kan rioolheffing opleggen aan:

  • de eigenaar van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte; of 
  • de gebruiker van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte; of
  • zowel de eigenaar als de gebruiker.

Als de gemeente ervoor kiest aan de eigenaar en aan de gebruiker een aanslag rioolheffing op te leggen, maakt de gemeente onderscheid tussen eigenarenkosten en gebruikerskosten. De gemeente gebruikt de eigenarenkosten voor bijvoorbeeld dekking van de aanleg van de riolering, en de gebruikerskosten voor bijvoorbeeld de betaling van de onderhoudskosten. Bouwkundige kosten, zoals het waterdicht maken van kelders, komen voor rekening van de eigenaar.

Welke kosten dekt de rioolheffing?

De gemeente legt de rioolheffing op om de rioleringskosten te dekken. Rioleringskosten zijn kosten die voortkomen uit inzameling, transport en zuivering van afvalwater. Ook de kosten voor het beheer van regenwater en grondwater worden gedekt door de rioolheffing.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • De gemeente stuurt u een aanslagbiljet voor de rioolheffing. De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt of u voor dat jaar de aanslag ontvangt.
  • De gemeente geeft op het gemeentelijk aanslagbiljet aan binnen welke termijn en op welke wijze u dient te betalen.
  • Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift richt u aan de heffingsambtenaar. De gemeente beoordeelt uw bezwaar.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Indien een vertrekkende huisbewoner (bijvoorbeeld een kind dat elders gaat studeren) zich niet laat uitschrijven, blijft de gemeente deze persoon meerekenen bij de bepaling van de rioolheffing. Zorgt u ervoor dat uw kinderen zich laten uitschrijven zodra zij elders op kamers gaan wonen.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden