Rijksbekostigde bijzondere school voortgezet onderwijs, beschikbaarheid informatie

Een bijzondere school voor voortgezet onderwijs die een rijksbijdrage ontvangt dient bepaalde informatie op een overzichtelijke manier beschikbaar te hebben. Dit betreft onder meer de boekhouding (een overzicht van de inkomsten en uitgaven), andere financiële gegevens die van belang kunnen zijn voor de bekostiging uit openbare kas, en gegevens die relevant kunnen zijn voor het onderwijsbeleid dat door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gevoerd. Daarnaast dient een leerlingenadministratie te worden bijgehouden (gegevens inzake in- en uitschrijving en verzuim, en gegevens van leerlingen en hun ouders die van belang kunnen zijn voor de rijksbijdrage). Deze plicht tot het voorhanden hebben van informatie moet worden vervuld door het schoolbestuur. Een 'bijzondere school' is een school die in stand gehouden wordt door een rechtspersoon die niet is opgericht door een publiekrechtelijk orgaan.