Rijdende school voor kinderen van kermisexploitanten of circusmedewerkers, voorziening huisvesting

Het bevoegd gezag van een bijzondere rijdende school voor kinderen van kermisexploitanten of van circusmedewerkers kan een verzoek bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap indienen tot het verkrijgen van een voorziening voor de huisvesting voor de school. Ook voor onderhoud aan de rijdende school, waarbij bij de aanvraag van de voorziening bij de eerste inrichting van de school geen rekening gehouden is, kan een voorziening door het bevoegd gezag van een rijdende school worden aangevraagd.