Reinigingsrechten bedrijfsafval

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Reinigingsrecht wordt geheven voor de inzameling van (bedrijfs)afvalstoffen. De kosten voor het inzamelen van (bedrijfs)afval worden betaald uit de opbrengst van de reinigingsrechten. De tarieven voor de inzameling zijn gebaseerd op het aantal containers per (bedrijfs)pand. Het recht wordt geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie het periodiek verwijderen van afval plaatsvindt.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Tarieven

Deze vindt u op de webpagina gemeentelijke heffingen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U ontvangt als bedrijf/instelling alleen een aanslag reinigingsrechten, indien de gemeentelijke reinigingsdienst uw bedrijfsafval inzamelt.
Als u uw bedrijfsafval wilt laten ophalen door uw gemeente, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Aan de hand van de samenstelling en omvang van uw bedrijfsafval bepaalt de gemeente of de gemeentelijke reinigingsdienst uw bedrijfsafval kan ophalen.

Er zijn drie mogelijke situaties

  1. Uw bedrijfsafval is vergelijkbaar met huishoudelijk afval. De gemeente kan in principe uw bedrijfsafval inzamelen en u ontvangt een aanslag reinigingsrechten.
  2. Uw bedrijfsafval is niet vergelijkbaar met huishoudelijk afval en de gemeente is in staat uw bedrijfsafval in te zamelen. Omdat een aanslag reinigingsrechten de kosten niet dekken, ontvangt u op grond van een contract een aparte rekening.
  3. Uw bedrijfsafval is niet vergelijkbaar met huishoudelijk afval en de gemeente is niet in staat uw bedrijfsafval in te zamelen. U zult uw bedrijfsafval door een particuliere vuilnisdienst moeten laten ophalen en verwerken.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • De hoogte van een aanslag reinigingsrechten is geregeld in een gemeentelijke verordening. De verordening is vastgesteld door de gemeenteraad van uw gemeente.
  • Indien u voor inzameling door de gemeente in aanmerking komt, ontvangt u een aanslag reinigingsrechten.
  • Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift.
  • Als u een contract met de gemeente heeft afgesloten, krijgt u geen belastingaanslag maar een (privaatrechtelijke) rekening. Tegen deze rekening kunt u geen bezwaarschrift indienen.
U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden