Register reisdocumenten, inzage

Om fraude en misbruik van reisdocumenten (paspoorten e.d.) te voorkomen is er een basisregister reisdocumenten. Hierin worden gegevens vastgelegd met betrekking tot gestolen en/of vermiste reisdocumenten. De verantwoordelijkheid voor het beheer van het register ligt bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De in het register opgenomen gegevens worden verstrekt aan instellingen en personen die belast zijn met een publiekrechtelijke taak, voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taak. Daarnaast kan de minister andere instellingen en personen aanwijzen die een gerechtvaardigd belang hebben bij verstrekking van gegevens uit het register. De gegevensverstrekking beperkt zich in dat geval uitsluitend tot de mededeling of in het register gegevens zijn opgenomen met betrekking tot een reisdocument, waarvan de instelling of persoon het documentnummer heeft opgegeven.