Reclame plaatsen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Algemene informatie
Een omgevingsvergunning voor reclame-uitingen geeft toestemming voor het aanbrengen van reclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is.

Welstandscriteria
Als u vergunningplichtig bent, dan vindt u in de Welstandnota de uitgangspunten en criteria waaraan een reclame-uiting moet voldoen.

Algemene plaatselijke verordening (Apv)
De APV geeft een aantal uitzonderingen op het verbod om zonder vergunning reclame-uitingen aan te brengen. De meest voorkomende uitzonderingen zijn:

 • reclame-uitingen in het inwendig gedeelte van een onroerende zaak;
 • opschriften en aankondigingen op door de overheid aangewezen zuilen, borden, muren, etc.;
 • opschriften en aankondigingen met betrekking tot het verkopen of verhuren van een onroerende zaak, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;
 • opschriften en aankondigingen met betrekking tot het beroep, de dienst, of het bedrijf dat in of op het onroerende zaak wordt uitgeoefend;
 • opschriften en aankondigingen van tijdelijke aard (max. negen weken), voor zolang zij feitelijke betekenis hebben.

U doet er verstandig aan contact op te nemen met het Omgevingsloket van de gemeente om na te gaan of uw activiteiten vergunningsvrij zijn of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag het verkeer niet in gevaar brengen en mensen mogen er geen last van hebben. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor dit product zijn legeskosten verschuldigd. Raadpleeg de legesverordening.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

voor de omgevingsvergunning kijk op www.omgevingsloket.nl

Voor de vergunning op grond van de APV kijk op de Snelbalie Vergunningen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • De reclame past niet in de omgeving.
 • De reclame past niet bij het gebouw waar het geplaatst is.
 • De reclame stoort weggebruikers.
 • De reclame brengt schade toe aan de weg.
 • De reclame stoort het beheer en onderhoud van de weg.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Informatie over de locatie en de afmetingen van het reclameobject.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Is geen omgevingsvergunning nodig maar een vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening dan dient minimaal 3 weken van tevoren de vergunning te worden aangevraagd via de Snelbalie Vergunningen.

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen digitaal indienen. Dit doet u met DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • waarom u reclame wilt plaatsen
 • de plaats van de reclame (op een kaart)
 • hoe groot de reclame is
 • een tekening of een foto van de reclame

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Wilt u reclame plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg? Dan hebt u misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden

Veelgestelde vragen