Primair onderwijs, structurele gegevensverstrekking

Het bevoegd gezag van scholen in het primair onderwijs is verplicht structureel gegevens te verstrekken aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het gaat om de volgende gegevens: leerlinggegevens samen met het persoonsgebonden nummer; organisatiegegevens; financiële gegevens; personele gegevens.