Precariobelasting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt precariobelasting voor voorwerpen die op de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond staan. In de gemeente Valkenswaard wordt precariobelasting geheven voor het hebben van een terras bij een horeca-inrichting.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Gebied 1: Markt  (tarief A): terras zomerseizoen € 40,00 , terras gehele jaar € 85,00

Gebied 2: Statie en Mgr. Kuyperplein (tarief B): terras zomerseizoen € 27,50 , terras gehele jaar € 55,00

Gebied 3: Overig Valkenswaard + droge horeca (tarief C):  terras zomerseizoen € 15,00 , terras gehele jaar € 30,00

(alle tarieven per m2)

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

In de gemeente Valkenswaard wordt alleen precariobelasting geheven voor het hebben van een terras bij een horeca-inrichting. U dient een terrasvergunning aan te vragen voor het inrichten en exploiteren van een terras. Op basis van deze vergunning wordt er precariobelasting geheven.

U vindt hier informatie over onder het tabblad 'Wat moet ik doen?

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U moet een vergunning via de Snelbalie Vergunningen ruim voor de start van het seizoen aanvragen. Voordat de gemeente een vergunning afgeeft, vraagt zij de politie en de brandweer om advies. Daarnaast is het mogelijk om bij bepaalde evenementen uitbreiding van een bestaand terras aan te vragen. Hiervoor kan tevens gebruik worden gemaakt van de Snelbalie Vergunningen.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • naam en adres van uw bedrijf
  • de maten van uw terras (met tekening).
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Om voor precario in aanmerking te komen moet het voorwerp dat u plaatst dan wel in, op of boven gemeentegrond bestemd voor de openbare dienst zijn. Hiermee worden bijvoorbeeld openbare wegen of waterwegen en stukken gemeentegrond die voor iedereen toegankelijk zijn bedoeld. Dit is niet het geval als het gaat om een stuk grond dat wel van de gemeente is maar dat niet voor iedereen toegankelijk is.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden

Veelgestelde vragen