Precariobelasting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Precariobelasting betreft een bijzondere vorm van belasting.

Precariobelasting betaalt u als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden hiervan zijn: terrasjes van horecaondernemingen, steigers, reclameborden en containers (voor de opvang van bouwpuin).

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Gebied 1: Markt  (tarief A): terras zomerseizoen € 40,00 , terras gehele jaar € 85,00

Gebied 2: Statie en Mgr. Kuyperplein (tarief B): terras zomerseizoen € 27,50 , terras gehele jaar € 55,00

Gebied 3: Overig Valkenswaard + droge horeca (tarief C):  terras zomerseizoen € 15,00 , terras gehele jaar € 30,00

(alle tarieven per m2)

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U betaalt precariobelasting als u

  • Reclameborden wilt plaatsen of ophangen.
  • Een verkoopkraam wilt plaatsen.
  • Een bouwkeet en/of een steiger wilt plaatsen.
  • Een balkon boven de openbare grond heeft.

Het voorwerp dat u plaatst, bevindt zich in, op of boven gemeentegrond bestemd voor de openbare dienst. Dit zijn bijvoorbeeld openbare wegen of waterwegen en stukken gemeentegrond die voor iedereen toegankelijk zijn. Als het gaat om een stuk grond dat wel van de gemeente is maar dat niet voor iedereen toegankelijk is, hoeft u geen precariobelasting te betalen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • Het is raadzaam bij de gemeente te informeren of u precariobelasting verschuldigd bent. Hiermee voorkomt u dat u in een later stadium alsnog een aanslag ontvangt, eventueel verhoogd met door de gemeente misgelopen rente.
  • De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de in de gemeentelijke verordening vastgestelde tarieven.
  • Tegen de aanslag precariobelasting kunt u binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken.
  • Tegen de uitspraak op het bezwaarschrift kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hiervoor gelden dezelfde eisen als bij een bezwaarschrift. Let u er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Om voor precario in aanmerking te komen moet het voorwerp dat u plaatst dan wel in, op of boven gemeentegrond bestemd voor de openbare dienst zijn. Hiermee worden bijvoorbeeld openbare wegen of waterwegen en stukken gemeentegrond die voor iedereen toegankelijk zijn bedoeld. Dit is niet het geval als het gaat om een stuk grond dat wel van de gemeente is maar dat niet voor iedereen toegankelijk is.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden