Politieke partijen, subsidie

Een politieke partij die aan de Tweede of Eerste Kamerverkiezingen heeft deelgenomen en daarbij minimaal een zetel heeft behaald, kan in aanmerking komen voor subsidie. De subsidie is bedoeld voor activiteiten op het gebied van: politieke vorming en scholing; informatievoorziening; het onderhouden van contacten met verwante partijen buiten Nederland; ondersteuning van vorming en scholing ten behoeve van het kader van verwante partijen buiten Nederland; politiekwetenschappelijk beleid; bevorderen van deelneming van jongeren aan de politiek; ledenwerving; medewerking door niet-leden; werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers; verkiezingscampagnes. De politieke partijen bepalen zelf voor welke activiteiten de subsidie wordt gebruikt. Indien een politieke partij beschikt over een politieke jongerenorganisatie of een politiekwetenschappelijk instituut, moet een bepaald gedeelte van de subsidie aan de betreffende instelling worden doorbetaald.   De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt. De politieke partij die subsidie ontvangt heeft de verplichting een administratie bij te houden als basis voor de vaststelling van de subsidie. De gegevens moeten tien jaren worden bewaard.