Politieke groepering, registratie

Wanneer u als politieke partij wilt deelnemen aan de verkiezingen, moet u deze partij laten inschrijven bij de Kiesraad. Hierbij gaat het om de inschrijving van de aanduiding waarmee uw politieke partij voor de verkiezing op de kandidatenlijst moet worden vermeld. Deze aanduiding wordt ingeschreven in een register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden. Alvorens haar op te nemen in het register van politieke groeperingen zal de Kiesraad u vragen te bewijzen dat uw nieuwe partij een geregistreerde vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid. Ook moet u aangeven wie namens de partij mag optreden (een gemachtigde en een plaatsvervanger). Verzoeken, ingediend na de 43ste dag voor de kandidaatstelling, blijven voor de daaropvolgende verkiezing buiten behandeling. Bij het verzoek moet u de volgende bescheiden overleggen: (1) een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van uw vereniging zijn opgenomen; (2) een bewijs van inschrijving in het handelsregister; (3) een bewijs van betaling; (4) een verklaring van de politieke groepering die de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde aanwijst bij het centraal stembureau. Deze verklaring geldt zolang zij niet door een andere is vervangen.