Plantsoenen betreden, toestemming

Wat is het?

U mag niet zomaar buiten de paden komen in openbare plantsoenen, groenstroken of grasperken. Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u eerst toestemming aan de gemeente.

De gemeente geeft toestemming hiervoor bij bepaalde festiviteiten zoals Koningsdag en bevrijdingsdag.

Kosten

Raadpleeg de legesverordening.

Hoe werkt het?

Ga naar de Snelbalie Vergunningen om een ontheffing aan te vragen.

De gemeente verleent regelmatig ontheffingen bij festiviteiten zoals Koninginnedag en de 5 mei-viering.

Wat moet ik doen?

U vraagt de toestemming aan bij de gemeente. Geef aan waarom u de plek wilt betreden. Geef ook informatie over de plaats van het openbaar groen en wanneer u er wilt zijn.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden