Peuteropvang

Wat is het?

Peuterspeelzalen vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. De opvang van peuters (peuterspeelzaalwerk) is een verantwoordelijkheid van gemeenten. De gemeenten hebben hierover regels opgesteld en subsidiëren een groot deel van de peuterspeelzalen.

Hoe werkt het?

Peuterspeelzalen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen op het gebied van kwaliteit van dienstverlening en hygiëne. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een gemeentelijke verordening.

De kwaliteitseisen aan het peuterspeelzaalwerk zijn vrijwel gelijk gesteld aan die van de kinderopvang, zoals dat in de Wet kinderopvang is vastgelegd. Het is echter niet zo dat voor deze vorm van peuteropvang financiële overheidssteun kan worden verkregen.

Wat moet ik doen?

De gemeente biedt u informatie over de kwaliteit van dienstverlening van de door u gekozen peuterspeelzaal.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden