Personeelsinformatie voor bijzondere school voortgezet onderwijs, administratieplicht

Een bijzondere school voor voortgezet onderwijs die een bijdrage ontvangt uit de openbare kas, dient bepaalde gegevens van het personeel dat aan de school is verbonden, te bewaren. Het gaat hierbij om afschriften van bewijzen van bekwaamheid, van de verklaringen van goed gedrag en van de akten van benoeming van het aan de school verbonden personeel. Deze administratieplicht geldt voor de gegevens van zowel rector, directeur, conrectoren, adjunct-directeuren, leden van de centrale directie en leraren, als voor de gegevens van het overige personeel. De administratieplicht moet worden vervuld door het 'bevoegde gezag' van de school (het schoolbestuur). Een 'bijzondere school' is een school die in stand gehouden wordt door een rechtspersoon die niet is opgericht door een publiekrechtelijk orgaan.