Geregistreerd partnerschap

Wat is het?

Gaat u niet trouwen, maar wilt u de relatie met uw partner wél officieel vastleggen? Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap. U doet dit door een aangifte partnerschapsregistratie te doen bij de gemeente.

Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

Kosten

De kosten die aan het sluiten van een huwelijk, geregistreerd partnerschap en omzetting partnerschapsregistratie in een huwelijk verbonden zijn, bedragen:

 

 

Dagen Tijden Gemeentehuis Weerderhuys Op locatie
Maandag 10.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Maandag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
         
Dinsdag 09.00 en 09.30 uur kosteloos niet mogelijk niet mogelijk
Dinsdag 10.30 en 11.00 uur niet mogelijk € 198,50 € 652,50
Dinsdag 12.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Dinsdag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
         
Woensdag 10.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Woensdag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
         
Donderdag 10.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Donderdag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
         
Vrijdag 10.00 t/m 17.00 uur niet mogelijk € 402,50 € 652,50
Vrijdag 17.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 652,50
         
Zaterdag 10.00 t/m 16.00 uur niet mogelijk € 657,50 € 905,00
Zaterdag 16.00 t/m 17.30 uur niet mogelijk niet mogelijk € 905,00
         
Zon- en feestdagen   niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk

In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van bovenstaande tijden. Informatie en tarieven kunt u opvragen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard.

Trouwboekje

Een trouwboekje kost € 26,00. U bent niet verplicht dit af te nemen.

Afschrift

Een afschrift van de akte van de burgerlijke stand kost € 12,70.

Getuigen

Er moeten altijd twee getuigen aanwezig zijn. Als u deze niet zelf meeneemt dan kunt u gebruik maken van getuigen van het gemeentehuis. De kosten bedragen € 37,50 per getuige.

Betaling

Alle kosten moeten direct worden voldaan bij de huwelijksaangifte.

Vanaf 1 januari 2015 kunt u bij de balies in het gemeentehuis voor producten en diensten uitsluitend betalen met uw pinpas.

 

 

Formulieren

Klik hieronder op 'aangifte geregistreerd partnerschap' om verder te gaan naar 'schriftelijke partnerschapaangifte' en 'aanvraagformulier trouwen op locatie':

Hoe werkt het?

Niet alleen een man en een vrouw kunnen geregistreerd partner zijn. Ook 2 vrouwen of 2 mannen kunnen een geregistreerd partnerschap vastleggen.

Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet geregistreerd partner worden van uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Toestemming vragen voor een geregistreerd partnerschap

Zijn u en uw partner allebei 16 of 17 jaar? Of is één van u beiden 16 of 17? Dan hebt u toestemming nodig van de ouders of voogd in de volgende situaties:

  • De vrouw is zwanger.
  • De vrouw heeft al een kind.

U hebt toestemming nodig van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de volgende situaties:

  • U en uw partner zijn allebei 16 of 17 jaar en de vrouw is niet zwanger.
  • U of uw partner is jonger dan 16 jaar en de vrouw is zwanger of heeft een kind.
  • U wilt een geregistreerd partnerschap sluiten met uw adoptiebroer of adoptiezus.

Wat heb ik nodig?

Wilt u persoonlijk aangifte doen? Daarvoor kunt u een afspraak maken.

U kunt hier klikken voor het maken van een afspraak

 

 

 1. Beiden: een geldig legitimatiebewijs waaruit uw nationaliteit blijkt.

2. Een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van uw getuigen, waarop alle voornamen staan vermeld.

Als u in Nederland bent geboren en vanaf uw geboorte in Nederland woont, hoeft u geen uittreksels uit de Gemeentelijke Basisadministratie en geen afschriften van uw geboorte akte te overleggen.

In de volgende gevallen vragen wij wel om aanvullende documenten:

● u bent in het buitenland geboren
● u bent in het buitenland gehuwd (geweest)
● u heeft als meerderjarige in het buitenland gewoond
● u bezit niet de Nederlandse nationaliteit

In bovenstaande gevallen kunt u het beste, vooraf, contact opnemen met de gemeente.

 

 

1. Beiden: een geldig legitimatiebewijs waaruit uw nationaliteit blijkt.

2. Een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van uw getuigen, waarop alle voornamen staan vermeld.

Als u in Nederland bent geboren en vanaf uw geboorte in Nederland woont, hoeft u geen uittreksels uit de Gemeentelijke Basisadministratie en geen afschriften van uw geboorte akte te overleggen.

In de volgende gevallen vragen wij wel om aanvullende documenten:

● u bent in het buitenland geboren
● u bent in het buitenland gehuwd (geweest)
● u heeft als meerderjarige in het buitenland gewoond
● u bezit niet de Nederlandse nationaliteit

In bovenstaande gevallen kunt u het beste, vooraf, contact opnemen met de gemeente.

 

 

Wat moet ik doen?

Wilt u persoonlijk aangifte doen? Daarvoor kunt u een afspraak maken.

U kunt hier klikken voor het maken van een afspraak

Afspraak maken

Maak eerst een afspraak bij de gemeente. Bij deze afspraak geeft u de gemeente alle documenten die nodig zijn. Keurt de gemeente uw documenten goed? Maak dan een afspraak om aangifte van partnerschapsregistratie te doen.

Aangifte doen

U doet de aangifte in de gemeente waar u woont. Wonen u en uw partner in verschillende gemeenten? Dan mag u kiezen in welke van de 2 gemeenten u aangifte doet. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de aangifte partnerschap in Den Haag.

Bij de aangifte bespreekt u op welke datum u het geregistreerd partnerschap sluit. Geef hierbij ook de tijd en locatie. Verder geeft u samen 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Aanvullende informatie

Verschil met huwelijk

Een verschil is het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Beide kunnen beëindigd worden door een uitspraak van de rechter. Maar een geregistreerd partnerschap kan ook eindigen door een overeenkomst tussen beide partners.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken. Dit kunt u alleen in uw eigen woonplaats doen.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden