Particuliere justitiële jeugdinrichting, aanwijzing

Indien u wilt worden aangewezen als particuliere inrichting dient u daarvoor een aanvraag te doen bij de minister van Veiligheid en Justitie. De aanvraag kan gedaan worden door een rechtspersoon die een residentiële voorziening in jeugdhulpverlening beheert. Een residentiële voorziening is een vorm van hulpverlening waarbij de jongere wordt opgenomen in een tehuis waarin dag en nacht hulp wordt geboden.