Ouderenhuisvesting, aanvraag

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bent u 55 jaar of ouder dan kunt u in aanmerking komen voor ouderenhuisvesting. De ouderenhuisvesting is erop gericht u de kans te geven zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Is dat niet meer mogelijk dan kan een opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis noodzakelijk zijn.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  1. De vrijkomende woningen (voor ouderen die geheel zelfstandig wonen) worden periodiek gepubliceerd in een huis-aan-huisblad. Als u de bon uit de krant invult en opstuurt, meldt u zich aan als kandidaat.
  2. Een verzorgingshuis biedt zorg op maat. U woont zelfstandig in een eigen appartement. Maar bij taken die u niet meer zelf kunt, krijgt u hulp en steun. U kunt zelf bepalen welk verzorgingshuis uw voorkeur heeft.
  3. Een verpleeghuis biedt medische begeleiding en verpleging en probeert uw zelfredzaamheid te herstellen.
  4. Opname in een verpleeghuis is niet altijd noodzakelijk. Soms kunt u uw verblijf thuis of in een verzorgingshuis ondersteunen met een dagbehandeling in een verpleeghuis. Dit betekent dat u een aantal keer per week overdag in een verpleeghuis verblijft en 's nachts thuis slaapt. Overdag krijgt u een behandeling die erop is gericht u zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven wonen.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Inschrijving zelfstandig wonen

Voor de inschrijving voor zelfstandig wonen zijn verschillende regels. Neem contact op met de gemeente om hier meer over te weten te komen.

Inschrijving verzorgingshuis en verpleeghuis

U begint met thuiszorg. Daarna kunt u misschien naar een verzorgingshuis. Bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kunt u direct de zorg aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Voor verschillende van de beschreven huurvormen kunt u huurtoeslag aanvragen. Bij de Belastingdienst en bij de verhuurders kunt u meer informatie hierover krijgen.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Vormen van speciale ouderenhuisvesting

Bejaarden- en seniorenwoningen

Bejaarden- en seniorenwoningen zijn speciaal voor ouderen gebouwd. De woningen zijn gelijkvloers en meestal niet al te groot (twee of drie kamers).

Geschikte gezins- of flatwoningen

Geschikte gezins- of flatwoningen zijn te vergelijken met seniorenwoningen, gelijkvloers en niet al te groot. Het verschil met seniorenwoningen is dat deze woningen niet uitsluitend aan ouderen worden toegewezen. In de woningen wonen mensen van alle leeftijden.

Beschermd of beschut wonen

Beschermd of beschut wonen houdt in een aantal seniorenwoningen bij elkaar en voorzien van extra gemakken zoals een huismeester, alarmeringssysteem en soms een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.

Aanleunwoningen

Aanleunwoningen staan op het terrein van een verzorgingshuis dat extra hulp kan bieden. Het wonen in een aanleunwoning geeft echter geen recht op plaatsing in het nabijgelegen verzorgingshuis. Daarvoor moet u zich aanmelden bij de regionale indicatiecommissie.

Inleunwoningen

Een inleunwoning is een kleine aanleunwoning waarvan de grootte te vergelijken is met de omvang van een appartement in een verzorgingshuis. Om in aanmerking te komen voor een inleunwoning moet u zich aanmelden bij de regionale indicatiecommissie.

Serviceflats

Serviceflats zijn woningen waar tegen betaling bepaalde voorzieningen worden aangeboden zoals huishoudelijke hulp, maaltijden en personenalarmering. Voor deze vorm van wonen moet u zowel de huur als de gekozen service zelf betalen.

Kangoeroewoningen

Een kangoeroewoning is een tweegezinshuis dat ouderen de gelegenheid biedt om bijvoorbeeld met het gezin van een van de kinderen samen te wonen. Het zijn twee aparte woningen die beiden zijn ingericht om een eigen huishouding te voeren maar die wel met elkaar in verbinding staan.

Abbeyfield

Abbeyfield is een vorm van groepswonen voor alleenstaande ouderen die graag met anderen activiteiten ondernemen.

Verzorgingshuis

Een verzorgingshuis is een vorm van wonen waarbij verzorging een belangrijke rol speelt. Een verzorgingshuis, ook wel bejaardentehuis of bejaardenoord genoemd, is vaak gekoppeld aan een geloofsovertuiging.

Verpleeghuis

Bewoners in een verpleeghuis krijgen behandeling en verpleging. Sommigen kunnen na revalidatie weer naar huis of naar een aangepaste woning, anderen blijven definitief in een verpleeghuis wonen.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden

Veelgestelde vragen