Opheffing school voor voortgezet (speciaal) onderwijs, meldingsplicht

Als een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs besluit tot opheffing van de school, moet deze dit melden aan diverse instanties en personen. Hieronder vallen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie, de Inspectie van het Onderwijs en (voor een 'bijzondere' school) de gemeente waarin de school is gelegen.