Ontzegging toegang stage, mededeling door school

Scholen en instellingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, voor speciaal basisonderwijs en basisscholen zijn verplicht aan bepaalde studenten de gelegenheid voor een stage te bieden. Het gaat om studenten die in opleiding zijn voor een functie in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. Indien de student handelt in strijd met de grondslag en doelstellingen van de school, kan de school beslissen hem de verdere toegang tot de school te ontzeggen. Van deze beslissing dient de school mededeling te doen aan de Inspectie van het Onderwijs en aan de betrokken opleidingsinstelling (of eventuele staatsexamencommissie).