Onttrekking vrijheidsstraf, meldingsplicht justitiële jeugdinrichtingen

Als directeur van een justitiële jeugdinrichting moet u melding doen wanneer iemand zich onttrekt aan een vrijheidsstraf of een vrijheidsbenemende maatregel. Andere bijzondere voorvallen moet u ook melden. De melding moet worden gedaan aan de minister van Veiligheid en Justitie.