Ontheffing verzekeringsplicht overblijfmogelijkheid op basisschool, melding

Basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs dienen zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid als leerlingen gebruikmaken van de overblijfmogelijkheden op school. Een bijzondere school is hiervan ontheven als deze plicht zich volgens het bevoegd gezag van de school niet verdraagt met de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging van de school. Het bevoegd gezag moet hiervan mededeling doen aan de ouders van de leerlingen en aan de Inspectie van het Onderwijs.