Ontgrondingen, vergunning

Wat is het?

Ontgronden betekent dat u de bodem op land of in water afgraaft. Bijvoorbeeld voor winning van delfstoffen of landschapsinrichting. U hebt hiervoor een vergunning nodig van de provincie of Rijkswaterstaat.

Hoe werkt het?

Geen vergunning nodig

Voor de volgende werkzaamheden in de bodem hoeft u geen vergunning aan te vragen:

  • aanleg en onderhoud van watergangen (niet breder dan 15 meter en niet dieper dan 3 meter)
  • normale werkzaamheden voor land-, tuin- of bosbouw
  • het planten en rooien van bomen, struiken of andere gewassen
  • bouwen van bouwwerken
  • onderhouden of opruimen van bouwwerken, kelders, graven
  • boren in de grond
  • opruimen van buizen, palen en kabels.
  • maken, onderhouden of opruimen van waterputten, reservoirs, bassins en soortgelijke werken

Wat moet ik doen?

Bespreek uw plannen eerst met de gemeente. De gemeente kan u vertellen wie de beheerder is van de bodem die u wilt afgraven. Dit kan Rijkswaterstaat zijn of de provincie. Daarna vraagt u de vergunning aan bij de beheerder. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen maar moet u alleen een melding doen.

De beheerder maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit besluit is te bekijken bij de gemeente. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden