Onderzoek maatregelen tot behoud van arbeid, subsidie

Een onderzoeksinstelling kan subsidie aanvragen voor onderzoek dat gericht is op maatregelen tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid. U kunt inschrijven op de volgende thema's: Arbeidsperspectieven van langdurig zieken en mensen met een arbeidsbeperking. Herstel verminderde functionele mogelijkheden van zieken en arbeidsgehandicapte. Onderzoek naar relatie bedrijfsfactoren en WAO-instroom, in het kader van preventie van ziekteverzuim en WAO-instroom. Inzicht in de groep flexwerkers. Aanpak re-integratie gedurende ziekte.