Onderwijs, vergoeding huisvestingsvoorzieningen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Schoolbesturen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijskunnen bij de gemeente een verzoek indienen voor de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen zoals genoemd in de gemeentelijke huisvestingsverordening. Deze huisvestingsverordening is veelal een door de gemeente overgenomen, aan de lokale situatie aangepaste modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Bij voorzieningen kunt u bijvoorbeeld denken aan (permanente of tijdelijke) nieuwbouw en uitbreiding van scholen, maar ook aan een eerste inrichting met meubilair en onderwijsleerpakket (OLP).
 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een aanvraag geldt dan voor het uitvoeren van huisvestingsvoorzieningen in het jaar daarop.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Verklaring over

  1. Reden.
  2. Bestemming.
  3. Omvang en aard van de huisvesting.
  4. Eventuele schatting van de kosten.
U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden