Onderwijs Friese taal, ontheffing

Scholen in de provincie Friesland kunnen op verzoek ontheffing krijgen van de verplichting om onderwijs in de Friese taal te geven.