Objecten langs hoofdspoorweg, ontheffing

Wanneer u objecten wilt plaatsen in de buurt van een, buiten de bebouwde kom gelegen, openstaande spoorwegovergang moet u daar onder bepaalde voorwaarden ontheffing voor aanvragen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De ontheffing kan onder beperkingen worden verleend en hieraan kunnen voorschriften worden verbonden.