Nederlandse nationaliteit, verklaring van afstand

Als u afstand wilt doen van de Nederlandse nationaliteit, kan dat door een schriftelijke verklaring af te leggen bij de gemeente (burgemeester). U kunt alleen afstand doen als u naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit heeft. Verklaring van afstand moet u persoonlijk doen. Alleen als u door lichamelijke of psychische oorzaken onmogelijk kunt komen, kunt u iemand machtigen de verklaring namens u te laten afleggen.Na controle van de verklaring van afstand wijzigt de gemeente de gegevens in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Uw Nederlandse paspoort en/of identiteitskaart moet u inleveren bij de gemeente.   Gevolgen voor minderjarige kinderenEen minderjarige kan bij een dergelijke verklaring door de vader of moeder de Nederlandse nationaliteit verliezen. Dit gebeurt niet als de andere ouder de Nederlandse nationaliteit heeft en houdt. In de verklaring geeft u aan dat u weet welke gevolgen de verklaring voor uw minderjarige kinderen heeft.