Natuurbeheer 2000 Recreatiesubsidie

U kunt in aanmerking komen voor recreatiesubsidie indien u eigenaar of erfpachter bent van een recreatieterrein. Het doel van de recreatiesubsidie is het in stand houden van een recreatiepakket ten aanzien van terreinen waarvoor tevens beheerssubsidie wordt verstrekt.