Nationaliteitenregister, gegevensverstrekking

Op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap houdt het ministerie van Veiligheid en Justitie een register bij (het Nationaliteitenregister). Hierin worden de volgende gegevens opgenomen: verklaringen tot verkrijging en afstand van het Nederlanderschap; bevestiging met betrekking tot de optieverklaringen; naturalisatie tot Nederlander; intrekking van het Nederlanderschap verkregen op grond van optie of naturalisatie. U kunt onder bepaalde voorwaarden gegevens uit het Nationaliteitenregister opvragen.