Geluidhinder

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u muziek wilt maken op straat zoals bijvoorbeeld met een draaiorgel, of als straatartiest, dan heeft u in principe geen vergunning nodig zoalng het geen versterkte muziek betreft, u geen vaste standplaats inneemt en zich niet op één plaats ophoudt. Voor overige geluidhinder (dus geen straatartiest) bijvoorbeeld voor het gebruik van een geluidwagen of tijdens bouwwerkzaamheden, is een ontheffing nodig van het verbod op overige geluidhinder in de APV.

Afhankelijk van de aard en omvang van de activiteiten kan een evenementenvergunning nodig zijn die u kunt aanvragen via de Snelbalie vergunningen

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Raadpleeg hiervoor de legesverordening.

Wanneer de activiteiten verband houden met een evenement zijn geen leges verschuldig.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Voor zowel ontheffing voor geluidhinder als voor de evenementenvergunning kan gebruik worden gemaakt van de snelbalie vergunningen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de ontheffing geluidhinder krijgt. De gemeente kan bepaalde regels verbinden aan de ontheffing. Aan deze regels moet u zich houden.

Meestal hebt u de ontheffing geluidhinder nodig als u activiteiten uitvoert buiten de normale werktijden. U hebt de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

  • een tijdelijke activiteit in de open ruimte, zoals een buurtfeest, braderie of rally
  • berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen
  • achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten
  • het gebruik van speeltoestellen die geluid maken
  • het gebruik van bouwmachines
  • het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen

Organiseert u een buurtfeest, braderie of rally? Dan hebt u vaak ook een evenementenvergunning nodig.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor het ten gehore brengen van muziek als straatartiest of straatmuzikant is geen vergunning nodig, mits het geen versterkte muziek betreft, er geen vaste standplaats wordt ingenomen en u zich niet steeds op één plaats ophoudt.

Voor overige geluidhinder kan ontheffing worden verleend. Afhankelijk van de aard en omvang kan een evenementenvergunning nodig zijn. Deze kan worden aangevraagd via de Snelbalie vergunningen.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • omschrijving van de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt
  • datum en tijdstip waarop uw activiteit plaatsvindt
  • tekening of adres van de plek waar uw activiteit plaatsvindt
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

In principe ontvangt u binnen 5 werkdagen nader bericht over uw aanvraag.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden