Monumentenzorg, subsidie

Wanneer u kosten maakt in verband met het in stand houden van monumentale objecten en beschermde dorps- en stadsgezichten kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie. De subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, instellingen, stichtingen en verenigingen die gericht zijn op monumentenzorg.