Monumenten, melding vondst

Bij het vinden van een object waarvan u weet of redelijkerwijs vermoedt dat het een monument is, heeft u meldingsplicht. U bent ook verplicht om het gevonden monument voor zes maanden ter beschikking te houden of te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.   Alle vondsten worden opgeslagen in het Centraal archeologisch informatiesysteem Archis2 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.