Monument, subsidie

Wat is het?

Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Dit is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan monumenteigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand.

Wat heb ik nodig?

Stuur bij uw aanvraag monumentensubsidie voor een gemeentelijk monument een verklaring mee. Geef hierin gegevens over het bestek, een begroting, situatieschets, plattegronden en gevelaanzichten.

Als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen. Dit pip moet:

  • gebaseerd zijn op een bouwkundig inspectierapport (niet ouder dan 2 jaar en bijvoorbeeld opgesteld door een architect of monumentenwacht)
  • een overzicht geven van de voorgenomen werkzaamheden
  • de beoogde resultaten beschrijven (bestek, besteksparagraaf of werkomschrijving)
  • een meerjarenplan voor de werkzaamheden bevatten
  • een meerjarenbegroting bevatten

Wat moet ik doen?

Neem vóórdat u een subsidieaanvraag indient, contact op met de gemeente over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. In dit vooroverleg worden de verwachtingen van u en de gemeente duidelijk en kunt u eventueel voorkomen dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Vraag daarna bij de gemeente naar het aanvraagformulier monumentensubsidie voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente.

Wilt u monumentensubsidie krijgen voor onderhoud aan een rijksmonument? Vraag dit aan met behulp van de RestauratieWijzer.

Aanvullende informatie

Let op! Houd er rekening mee dat u als eigenaar van een monument niet altijd alle veranderingen aan uw monument kunt doorvoeren.

Meer informatie over de subsidie voor onderhoud en restauratie van rijksmonumenten vindt u in het Informatiepakket Monumentaal wonen.

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden